Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Přírodní léčba

 

ETIKOTERAPIE A PŘÍRODNÍ LÉČBA

 

"Je-li duše zdravá, je i tělo zdravé. Onemocní-li duše, onemocní i tělo."

Sokrates

 

 Podle hesla pana Hrabici " Co nám tělo říká" se snažíme najít a pochopit informaci, kterou každá nemoc a fyzická potíž přináší nemocnému člověku. Rozkrytí, pochopení a přijetí daného stavu je již poloviční cestou k uzdravení. V neustále probíhajícím procesu se učíme nacházet pozitivní vztah sami k sobě, ke druhým lidem, k životu i ke světu. Pochopení systémového pohledu na skutečnost, kdy člověk není jen vytrženou samostatnou jednotkou, ale vše na sebe navazuje a spolu souvisí, přináší člověku poznání, že on sám je spolutvořitelem vlastního života.

K podpoře celého ozdravného procesu využívám více metod.

 

ETIKOTERAPIE

Je psychoterapeutická metoda, která hledá příčinu potíží v nesprávném či ne dostatečně mravním postoji člověka k sobě samému nebo ke druhým . Mravní tady znamená být v souladu s vesmírným řádem čili Bohem a tím i se sebou samým ve své pravé podstatě. Nemoc těla vnímá jako hmotný otisk nehmotné duše. Etikoterapeut je pouhým zrcadlem klienta na jeho cestě osobního poznání, kde klient sám poznává, na kterém místě své duše se odklonil od zákona lásky a jednoty. Pokud dojde k nalezení, napravení a změně postojů, dojde i k vymizení příznaků na fyzickém těle.

"Etikoterapie neléčí. Je “pouze” pomocí při procesu sebeuzdravování a vědomého duchovního růstu těch, kteří už chtějí převzít zodpovědnost za svůj život do svých rukou a uzdravit se sami. Vzhledem k všeobecnému úpadku mravnosti je Etikoterapie cestou uzdravení jedince i celé společnosti. Tím, že si klade za cíl zdraví ducha – duše – i těla, stává se Etikoterapie medicínou budoucnosti."

                                                                                                                            Vladimír Vogeltanz

Konzultace 1 hod.  600 Kč,  1,5 hod. 800 Kč 

 

 

GEMMOTERAPIE

Tělesný proces uzdravování podporujeme pomocí gemmoterapie. Je to přírodní léčebná metoda, která využívá výtažky ze zárodečných částí rostlin v růstu, nějčastěji z pupenů.

Pupeny představují zárodečnou tkáň rostlin, která obsahuje to nejcennější a nejkoncentrovanější, co rostlina potřebuje ke svému růstu. Proto jsou tyto látky velmi účinné už v malém množství, a  mohou mnohdy nahradit léčbu farmaceutickými přípravky a bylinami. Pupeny mají také vysoký obsah minerálů, vitamínů a enzymů.

V léčbě používám přípravky firmy Nadějě paní Podhorné.

 

 

METAMORFNÍ TECHNIKA (Motýlí masáž)

Je to velmi účinná metoda pro uvolnění citových a emocionálních bloků a schémat vytvořených v průběhu prenatálního a perinatálního vývoje (tedy v období těhotenství a v době kolem porodu) člověka.

Podstatou metamorfního přístupu a této metody je myšlenka, že převážná většina našich pocitů, postojů a vzorců chování má základ v našem prožívání v období před narozením, kolem porodu a v době těsně po porodu. V dalším životě se nám už jen tyto matrice reaktivují, stále se vrací a opakují se. 

Jemnou masáží se postupně uvolňuje energie,stagnující ve vytvořených blokádách, které vznikly na základě psychických stresů matky a pocitů plodu v období od početí po narození.Takto vytvořené energetické bloky se pak projevují v životě člověka jako fyzické nemoci, psychické problémy, stále se opakující schémata životních postojů, pocitů a vzorců chování, jako  neschopnost radostně prožívat nebo objevit své skutečné talenty.

V procesu metamorfózy neboli proměny se tyto bloky uvolní a člověk se tak dostává ke své pravé podstatě.

Energetické bloky jsou na fyzickém těle manifestní zejména na reflexní zóně páteře na vnitřní hraně chodidla, na hraně palce na ruce a na hlavě.

Uzdravujícím činitelem zde není terapeut, ale odblokovaná životní energie ošetřovaného, vrozená inteligence těla a jeho schopnost sebeléčení a regenerace.

Metoda je velmi vhodná pro období těhotenství pro neutralizaci rodových zátěží, zpracování negativních pocitů v průběhu těhotenství, fyzických obtíží spojených s těhotenstvím, jako příprava na harmonický porod, dále pak pro děti od narození pro vytvoření jejich psychické pohody a stability, pro uvolnění hyperaktivity, agresivity, plačtivosti, nespokojenosti, pomáhá při autismu, Downově syndromu a mnoha dalších fyzických i psychických obtížích. Metoda tedy nemá věkové omezení a nemá kontraindikace. Technika má hluboký, trvalý a nenásilný účinek a není nutné vědomě pátrat po příčinách obtíží.

Provádí se aplikací velmi jemných masážních doteků na reflexní zóně páteře na vnitřní hraně chodidla, na vnitřní hraně palce na ruce a na zadní straně hlavy. Celková délka ošetření je asi 60 minut, u dětí 30 minut. Pro dosažení léčebného efektu je třeba aplikovat sérii 5-10 ošetření, změny je možno pozorovat již po první aplikace v závislosti na citlivosti klienta

Masáž 60 minut 500 Kč

 

 

BOWENOVA TLAKOVÁ MASÁŽ

Metoda známá také jako Boewnova reflexní masáž nebo Bowenova technika je velmi šetrná masážní technika, která pomáhá tělo navrátit a udržovat v přirozené rovnováze. Tím pomáhá tělu nastartovat přirozený proces sebeléčení a sebeuzdravování. Jde o dynamický systém masáže určitých svalových skupin a šlach, kde se typickým hmatem stimulují systémově dané body a tím dochází k uvolnění napětí v těchto svalových partiích. Uvolněním napětí na těle dochází i k uvolnění bloků a napětí v psychice člověka. Dalším výrazným efektem této techniky je zlepšení stavu vitální energie člověka. Jako léčebná a regenerační technika je uznávaná ve zdravotnictví po celém světě.

Tato metoda je velmi vhodná také k odstranění stresu, uvolnění těla i mysli a celkové revitalizaci v těhotenství, jako příprava na porod a po porodu.

K dosažení uspokojivého léčebného efektu je třeba aplikovat sérii minimálně 3-5 masáží.

Masáž a vstupní rozhovor 60 minut  600 Kč

TOPlist